TMI Excellent

sistem dimnjaka za ložišta na kruta, tekuća i plinska goriva

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehnološki razvoj u proizvodnji peći i kotlova zahtijeva od proizvođača dimnjaka da ide u korak s tim razvojem, te da neprestano razvija nove i bolje sisteme dimnjaka.

Kod modernih ložišnih naprava s visokim stupnjem iskorištenja toplinske energije, temperature izlaznih dimnih plinova sve su niže, pa tako na izlazu iz takvih nisko temperaturnih ložišnih naprava imamo temperaturu izlaznih dimnih plinova od 40° C što za neminovnu posljedicu ima pojavu kondenzata.

Kako su i dalje u upotrebi ložišne naprave koje imaju visoku temperaturu sagorijevanja, pa samim time i visoke temperature izlaznih dimnih plinova, napominjemo da i jedne i druge vrste ložišnih naprava koriste kao gorivo: drvo, ugljen, plin ili ulje za loženje, pa smo tako dobili jedan široki spektar zahtjeva kojima treba udovoljiti jedan dobar dimnjak.

Da odgovara za različite vrste goriva, različite temperature izlaznih dimnih plinova, da ima dobro i kvalitetno sagorijevanje, da je plinotijesan, kiselootporan, te neosjetljiv na vlagu. Svim tim zahtjevima udovoljava naš dimnjak TMI Excellent.

TMI vanjski betonski plašt

Konstruiran je tako da osim glavnog otvora za prolaz dimovodne cijevi, u sva četiri kuta ima kombinaciju polukružnih otvora za prozračivanje toplinske izolacije. Da bi toplinska izolacija dimovodnih cijevi bila funkcionalna, potrebno je da ista bude suha.
Kako bi se ovo postiglo potrebno je istu neprestano prozračivati, a to smo kod TMI dimnjaka riješili tako da smo u svakom kutu vanjskog plašta ugradili poseban sistem polukružnih otvora koji omogućavaju da zrak koji ulazi na dnu dimnjaka kroz ventilacijsku rešetku prozračivanjem izolacijskih ploča istima oduzima vlagu, te je odvodi u atmosferu kroz posebnu uobličenu dilatacijsku rozetu na vrhu dimnjaka.

TMI dimovodna cijev

Da bi udovoljila zahtjevima, kao što su plinotjesnost, visoka tlačna čvrstoća, vatrootpornost, kiselootpornost, proizvedena je od kvalitetnih materijala, odgovarajućim tehnološkim postupkom. Mala debljina stijenke omogućava brzo zagrijavanje na radnu temperaturu, te se tako dobiva dobar i pravilan rad samog dimnjaka.

TMI toplinska izolacija

Sastoji se od kvalitetnih izolacijskih ploča, koje su nažljebljene radi lakšeg postavljanja. Njihova funkcija je da daju optimalnu toplinsku izolaciju dimovodnih cijevi, te omogućavaju dilatiranje samog dimnjaka uslijed promjene temperature.

Svijetli otvor dimnjaka

Bitan utjecaj na odabir odgovarajućeg svijetlog otvora dimnjaka ima vrsta goriva, te o tome treba pravodobno voditi računa. Samo pravilno odabran svijetli otvor dimnjaka osigurava najbolje djelovanje priključne ložišne naprave.
Preveliki svijetli otvor dimnjaka uzrokuje prekomjerno hlađenje dimnih plinova, što ima za posljedicu stvaranje kondenzata koji štetno djeluje na cijev dimnjaka, dok premaleni svijetli otvor dimnjaka prouzrokuje smetnje u odvođenju dimnih plinova, te uzrokuje smetnje u pravilnom radu same ložišne naprave.

PROIZVODNI PROGRAM

 • TMI jednostruki
 • TMI sa ventilacijom
 • TMI dvostruki i kombinirani
Naziv proizvodaPromjer dimovodne cijevi
Ø mm
Vanjske dimenzije
dužina x širina u mm
Težina
kg/m
TMI 140140310x31094
TMI 160160330x330107
TMI 180180350x350139
TMI 200200370x370149
TMI 250250460x460222
TMI 300300525x525261
Naziv proizvodaPromjer dimovodne cijevi
Ø mm
Vanjske dimenzije
dužina x širina u mm
Otvor za ventilaciju
dužina x širina u mm
Težina
kg/m
TMI 140
SA VENTILACIJOM
140465x325251x106148
TMI 160
SA VENTILACIJOM
160465x325251x106149
TMI 180
SA VENTILACIJOM
180510x370289x98192
TMI 200
SA VENTILACIJOM
200510x370289x98194
TMI 250
SA VENTILACIJOM
250630x460355x115315
TMI 300
SA VENTILACIJOM
300720x530415x130362
Naziv proizvodaPromjer dimovodne cijevi
∅ mm
Vanjske dimenzije
dužina x širina u mm
Težina
kg/m
TMI 140/140140/140610x325200
TMI 140/160140/160610x325201
TMI 160/160160/160610x325202
TMI 180/180180/180690x370255
TMI 180/200180/200690x370257
TMI 200/200200/200690/370258
TMI 140/180140/180650x370235
TMI 140/200140/200650x370237
TMI 160/180160/180650x370236
TMI 160/200160/200650x370238

ZATRAŽITE PONUDU...

Pošaljite nam upit i naši stručnjaci će vam pomoći odabrati najbolje rješenje.

  Ime Prezime Djelatnika

  Prodajni savjetnik

  Telefon: +385 49 208 105 / Email: info@pgm.hr

  32+

  Preko 32 godine iskustva u proizvodnji sistema dimnjaka.

  ISO 9001

  Od 1999. godine PGM d.o.o. posluje u sustavu norme ISO 9001.

  ...ILI STRUČNI PRORAČUN

  Pošaljite nam upit i naši stručnjaci će vam pomoći odabrati najbolje rješenje.

   Ime Prezime Djelatnika

   Prodajni savjetnik

   Telefon: +385 49 208 105 / Email: info@pgm.hr

   32+

   Preko 32 godine iskustva u proizvodnji sistema dimnjaka.

   ISO 9001

   Od 1999. godine PGM d.o.o. posluje u sustavu norme ISO 9001.